» 
LƯỚI BAO CHE CÔNG TRÌNH

LƯỚI BAO CHE CÔNG TRÌNH
31/05/2014 09:52

Hình liên quan

AN PHÚ PLAZA

Sử dụng lưới nhựa xây dựng, khổ lưới 3m x 70m

Sử dụng lưới hứng, lưới dù, khổ lưới: 1.5m x 130m

 

Địa chỉ : 117-119 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích22.338 m2

Quy mô: 18 tầng, 2 tầng hầm


Đối tác